Çıktı 1: ECVET Tabanlı Bilgi ve Beceri İlerleme Çerçevesi
Süre: 7 ay (2. aydan 8. aya kadar)
Lider kuruluş: P4-Avusturya, Viyana Eğitim Gönüllüleri Derneği 
Bu çıktının temel amacı, meslek liselerinde elektrik-elektronik öğretmenleri tarafından kullanılmak üzere 3D baskı eğitim modülleri için ECVET tabanlı benzersiz eğitim müfredatı geliştirmektir.
ECVET tabanlı bilgi ve beceri ilerleme çerçevesi; öğrenme çıktılarını, müfredatları, ekipmanla birlikte teknik gereksinim raporunu ve yazılım kıyaslamasını içerecektir.

Kağıt Broşür
Tam rapor 

Çıktı 2: Meslek Liseleri Elektrik-Elektronik bölümü için 3D baskı eğitim
modülünün oluşturulması
Süre: 7 ay (8. aydan 14. aya kadar)
Lider kuruluş: P2-Litvanya, Kaunas Bilim ve Teknoloji Parkı
Bu çıktının temel amacı, meslek liselerinde elektrik-elektronik dersi için yönergelerin özetini içeren 3 boyutlu yazıcı eğitim modülünü hazırlamaktır. Bu eğitim modülü 6 üniteden oluşacaktır.
Bunlar:

  1. 3D baskı sistemine giriş
  2. 3D Baskı işlemi
  3. Modelleme becerilerini geliştirme
  4. 3D baskıya model oluşturma
  5. Optimizasyon
  6. Elektrik-elektronik için 3D baskı

Bu 6 eğitim birimi içerisinde değerlendirme bölümü geliştirilecektir.

Kağıt broşür  

IO3: 3D baskı eğitim modülü çevrimiçi öğrenme platformu
Süre: 12 ay (13. aydan 24. aya kadar)
Lider kuruluş: P6-İtalya, ITIS Polo Tecnico Fermi-Gadda
Bu çıktının temel amacı, meslek liselerindeki elektrik-elektronik öğretmenleri için 3D baskı eğitim modülü çevrimiçi öğrenme platformunun tasarlanması, test edilmesi, güncellenmesi ve bakımının yapılmasıdır. Çevrimiçi öğrenme platformu, kayıtlı kullanıcıların 3D baskı ile ilgili 6 eğitim ünitesini takip etmeleri için web tabanlı çok dilli açık eğitim kaynağı olarak tasarlanacaktır.

Çevrimiçi öğrenme platformu