Mesleki ve teknik eğitimin hem okul hem de iş temelli olarak kalitesini ve uygunluğunu sağlamak için meslek öğretmenlerinin mesleki gelişimi kilit unsurdur.
3D baskı ve prototipleme gibi yeni teknolojilerin meslek liselerinde kullanılması, okul eğitimi ile işgücü piyasası arasındaki bağlantıları güçlendirecektir.
3D baskı teknolojisi, bugünün mesleki eğitim öğrencileri için önemlidir çünkü onlar yarının çalışanları olacaklardır.
3D baskı, sağlık, havacılık, üretim gibi endüstrilerde yer alır ve hemen hemen tüm diğer alanları etkiler.

Proje Hakkında

Projenin hedef kitlesi meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümü öğretmenleridir.

Modern mesleki eğitim sistemlerinde öğretmenler hem profesyonel eğitimciler hem de temel değişim görevlisidir. Sürekli yenilik ve gelişme, modern profesyonel öğretmenin temel görevi haline gelmiştir. Değişime ve modernleşmeye kendini adamış öğretmenlerin mesleki uzmanlığı da ulusal politikaların uygulanması için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle kilit soru, sahiplenmenin sınıfta kaliteli öğrenmeye daha iyi dönüştürülmesi ve öğretme ve öğrenme süreçlerinden elde edilen profesyonel uzmanlığın sistem reformuna rehberlik edebilmesi için öğretmenlerin mesleki eğitim reformuna aktif olarak nasıl dahil edileceğidir.