Mesleki ve teknik eğitimin hem okul hem de iş temelli olarak kalitesini ve uygunluğunu sağlamak için meslek öğretmenlerinin mesleki gelişimi kilit unsurdur.
3D baskı ve prototipleme gibi yeni teknolojilerin meslek liselerinde kullanılması, okul eğitimi ile işgücü piyasası arasındaki bağlantıları güçlendirecektir.
3D baskı teknolojisi, bugünün mesleki eğitim öğrencileri için önemlidir çünkü onlar yarının çalışanları olacaklardır.
3D baskı, sağlık, havacılık, üretim gibi endüstrilerde yer alır ve hemen hemen tüm diğer alanları etkiler.

Proje Hakkında

Projenin hedef kitlesi meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümü öğretmenleridir.