Modern mesleki eğitim sistemlerinde öğretmenler hem profesyonel eğitimciler hem de temel değişim görevlisidir. Sürekli yenilik ve gelişme, modern profesyonel öğretmenin temel görevi haline gelmiştir. Değişime ve modernleşmeye kendini adamış öğretmenlerin mesleki uzmanlığı da ulusal politikaların uygulanması için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle kilit soru, sahiplenmenin sınıfta kaliteli öğrenmeye daha iyi dönüştürülmesi ve öğretme ve öğrenme süreçlerinden elde edilen profesyonel uzmanlığın sistem reformuna rehberlik edebilmesi için öğretmenlerin mesleki eğitim reformuna aktif olarak nasıl dahil edileceğidir.

“Meslek liselerindeki elektrik-elektronik öğretmenleri için 3D baskı eğitim modülleri” projesi, mesleki eğitim ve öğretim öğretmenlerinin okul ortamında profesyonel 3D baskı teknolojisi uygulamalarını gerçekleştirmelerini amaçlayan benzersiz bir eğitim materyali geliştirecektir.

Meslek öğretmenlerine katkısı:

  • Sınıfta görsel materyaller sağlamak
  • Öğrencilerin katılımını sağlamak
  • Gerçekçi modellerle uygulamalı öğrenmeyi geliştirmek

Projenin temel amacı, meslek liselerindeki elektrik-elektronik öğretmenlerinin becerilerinin artırılması ve yeniden ölçeklendirilmesi için ECVET tabanlı benzersiz bir eğitim materyali geliştirmektir. Eğitim materyalleri geliştirme sürecine öğretim için dört kaliteli tasarım ilkesi dahil edilecektir.

Projenin hedef kitlesi meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümü öğretmenleridir.

Projenin nihai yararlanıcıları:

  • Biyomedikal, ICT, endüstriyel otomasyon, mekatronik, makine gibi farklı bölümlerden meslek lisesi öğretmenleri
  • meslek yüksekokulu öğretim görevlileri
  • Sanayi kuruluşlarından eğitmenler
  • Meslek lisesi öğrencileri
  • meslek yüksekokulu öğrencileri
  • Kendin Yap 3D baskı teknolojisini uygulayan diğer bireysel öğrenciler

Başlangıç tarihi: 01 Kasım 2019

Süre: 36 ay

Finanse eden: AB Komisyonu Erasmus+ programı

Eylem: Mesleki eğitim ve öğretim için stratejik ortaklık