Šiuolaikinėse profesinio mokymo sistemose mokytojai yra ir profesionalūs ugdytojai, ir pagrindiniai pokyčių iniciatoriai. Nuolatinis naujovių diegimas ir tobulėjimas tapo pagrindine šiuolaikinio profesijos mokytojo užduotimi. Mokytojų, kurie yra atviri pokyčiams, darbo aplinkos modernizavimui, profesinės kvalifikacijos kėlimas yra svarbus aspektas, norint įgyvendinti nacionalinio lygmens politiką. Todėl svarbiausias klausimas – kaip aktyviai įtraukti mokytojus į profesinio mokymo reformą, kad būtų perkeliama užtikrintas kokybiškas mokymasis klasėje. Mokytojų profesinė patirtis, įgyta mokymo ir mokymosi procesuose yra tai, kas galėtų padėti vykdyti sistemos reformą.

Projekto “3D spausdinimo mokymo moduliai profesinio mokymo mokytojams, dirbantiems elektronikos srityje” metu bus sukurta unikali mokomoji medžiaga, skirta profesinio rengimo mokytojams profesionaliai mokyti ir diegti 3D spausdinimo technologiją mokyklose.

 

Profesinio rengimo mokytojams ši mokymų medžiaga padės:

  • Pateikti vaizdinę medžiagą klasėje.
  • Padidinti mokinių susidomėjimą ir įsitraukimą.
  • Sustiprinti praktinį mokymąsi naudojant realius modelius.

 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ECVET sistema paremtą unikalią mokymo medžiagą, skirtą elektros ir elektronikos sričių mokytojų kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui profesinio rengimo mokyklose. Mokomosios medžiagos kūrimo procesas apims keturis kokybiškų mokymų parengimo principus.

 

Projekto tikslinė grupė – profesinio rengimo mokyklų elektros ir elektronikos srities mokytojai.

 

Galutiniai projekto naudos gavėjai yra:

  • Tokių sričių kaip biomedicina, IRT, pramonės automatika, mechatronika ir pan. profesinio rengimo mokyklų mokytojai.
  • Kolegijų dėstytojai.
  • Gamybos įmonių instruktoriai.
  • Profesinio rengimo mokyklų mokiniai.
  • Kolegijų studentai.
  • Kiti besimokantieji, besidomintys 3D spausdinimo technologija.

 

Pradžia: 2019 m. lapkričio 1 d.

Trukmė: 36 mėn.

Finansavimas: ES Komisijos programa “Erasmus+”

Priemonė: Strateginė partnerystė profesinio mokymo srityje